Ahmad Setayesh - Crave Books

Ahmad Setayesh

  • Author

احمد ستایش 

بنیان گذار تکنیک های نوین خوش بینی در ایران

  ارائه مطالب در زمینه خوش بینی در بیش از ۲۰ رسانه معتبر ایران

خبرگزاری های  ایلنا ، عصر ایران ، ایسکانیوز ، فارس ، جوان آنلاین ، اقتصاد ملی ،  تفسیر نیوز ، پول نیوز

روزنامه های   ایران ،حمایت،تعادل،تفاهم،وطن امروز،جوان،جهان اقتصاد،ابتکار،آسیا،ابرارگاهی كارفرمايان صرفا برای رضايتمندی كاركنان، توجه بسياری به خدمات درمانی و رفاهی می كنند، اما موضوعی كه نبايد از آن غفلت كنند ايجاد محيطی شاد و آرام برای كاركنان وگوش دادن به حرف های پرسنل است چراكه اين موضوع، می تواند در بهبود نگرش كاری و خوشبيني به روزهای آينده تاثير بسزايی داشته باشد.
خوشبينی در واقع براي هر شخص، نيرويی قابل كنترل است، خوش بينی نبايد در حدی باشد كه تجسم كردن آينده را غيرقابل دسترس كند و از سوی ديگر نبايد آنقدر خوش بين بود كه نيروی انسانيی و درونی خود را سرخورده كرد.
جنس تفكرافراد در اولين گام سرچشمه به وجود آمدن خوشبينی در امور كاری هر فردی است، محيط اطراف هر فرد نيز می تواند در تسريع معيارهای اميدوار كننده هر شخص اثرگذار باشد، به عنوان مثال پژوهش‌های اخير در دانشگاه تگزاس نشان می دهد كه رنگ‌ های خاكستری، بژ و سفيد، احساس غم، اندوه و افسردگی را به كاركنان به ويژه زنان تزريق میكند. از سوی ديگر، مردان، مشابه اين احساسات منفی را با رنگ‌هاي بنفش و نارنجی تجربه می كنند.
آنچه مسلم است در دنياي امروز افراد خوش بين نقش های گيرا و موثری را ايفا می كنند و موفقيت های بيشتری را به دست می آورند، اين يك ادعا نيست چراكه شما هرگز نمی توانيد فردی را پيدا كنيد كه در عين افسردگی و خمودگی در زندگی اجتماعی و احساسی خود موفق باشد. 
درباه خوش بینی در این کتاب بیشتر بخوانید

Share My Profile On...

Books

Books not found