Mansooreh Shakiba Mehr - Crave Books

Mansooreh Shakiba Mehr

  • Author

 

 

منصوره شکیبامهر

نویسنده ، سخنران و مدرس مهارت های زندگی و بهبود فردی

مهارت ها

آموزش مهارتهای زندگی

آموزش مهارتهای رشد و بهبود فردی

آموزش مهارتهای انتخاب همسر و همسرداری

سوابق آموزشی و تحصیلی

کارشناس مامایی

دارای مدرک بین المللی NLP NLP NLP

دارای مدرک بین المللی مشاوره اختلالات عملکرد جنسی

دانش آموخته دوره بلند مدت و فوق حرفه ای تربیت مدرس از موسسه بیشتر از یک

نویسنده کتاب آشتی با خشم

نویسنده کتاب الکترونیک ایست

دانش آموخته ی دوره ی بلندمدت فتوریدینگ

برگزارکننده سمینارهای بنیان روابط

برگزارکننده وبینارهای ارتباط موثر، اعتماد به نفس، ازدواج موفق

برگزارکننده لایوهای اینستاگرامی در حوزه های اعتمادبه نفس ، مهارتهای ارتباطی

زوجین ، درک متقابل ، سلامت روان

برگزاری دوره ای لایوهای اینستاگرامی با محوریت کتاب های آموزش مهارت های

زندگی) کتالایو (

ایراد سخنرانی در دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران


 ارائه آموزش های بهبود فردی در مدارس

 

 

 

 

 

 

 

Share My Profile On...

Books

Books not found